Naše společnost zajišťuje kompletní péči o bazén a jeho následnou údržbu.

Provádíme :

 • Zazimování
 • Odzimování
 • Komplexní čištění
 • Odstraňování vodního kamene
 • Čištění okolní dlažby
 • Čištění zastřešení

 

 • Odstraníme veškeré nečistoty
 • Zlikvidujeme nežádoucí mikroorganismy
 • Prodloužíme životnost povrchu
 • Ekologicky zlikvidujeme odpad z čištění
 • a další spojené služby

 


Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2-7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek.

Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíme přidáním speciálního prostředku při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody.

Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganizmů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví.  Hodnota chloru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l. Po dosáhnutí optimální úrovně chloru ve vodě se koncentrace udržuje pomocí pomalu rozpustných tablet. Používání multifunkčních tablet je výhodnější, protože obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlor ve vodě.